CESTOVNÍ PODMÍNKY

1. Preambule

1.1 Cestovní agentura Adéla Lustyková (dále jen „CA“) je smluvním partnerem cestovní kanceláře (dále jen „CK“) CK Marco Polo, s.r.o., letenkového portálu www.letenkyprovsechny.cz a prodejním zástupcem ubytování Mango houses. V CA zakoupíte zájezdy, letenky i ubytování za stejnou cenu jako od zmiňovaných partnerů, včetně případných slev či akčních cen.

2. Objednávka a rezervace

2.1 Zákazník po vybrání zájezdu, letenky či ubytování dodá potřebné informace zprostředkující CA, ta informuje o aktuální situaci či ověří aktuální dostupnost u partnerů a obratem informuje zákazníka o podmínkách rezervace a způsobu úhrady platby.

2.2 CA si vyhrazuje právo odmítnout objednávky obsahující nepravdivé informace.

2.3 CA si vyhrazuje právo nezpracovávat objednávky zákazníků, kteří již dříve podepsali cestovní smlouvu či objednali službu a platbu za objednané neuhradili, či kteří opakovaně neodeslali zpět do CA podepsanou cestovní smlouvu.

2.4 V případě koupě zájezdu je zákazník povinen zkontrolovat pravdivost údajů, smlouvu podepsat a obratem zaslat zpět na adresu CA.

3. Platební podmínky

3.1 Platební podmínky se liší dle vybrané služby. Veškeré podklady pro platbu obdržíte spolu s cestovní smlouvou či objednávkovým formulářem.

4. Storno zájezdu

4.1 Zruší-li zákazník zájezd před podepsáním cestovní smlouvy, neplatí u CA žádné storno poplatky. Po uhrazení zálohy, případně celé ceny zájezdu, letenky, ubytování jsou zákazníkovi účtovány storno poplatky dle všeobecných smluvních podmínek pořádající CK a dalších partnerů. O storno podmínkách je každý zákazník vždy informován před uzavřením objednávky.

5. Reklamace

5.1 Cestovní agentura dle zákona nezodpovídá za služby poskytnuté pořádající CK a není oprávněna řešit reklamace zájezdu jménem pořádající CK.

5.2 Zákazník uplatňuje bez zbytečného prodlení své nároky u pořádající CK, nejpozději do jednoho měsíce od skončení zájezdu. V případě, že se zájezd neuskuteční, uplatňuje zákazník své nároky ode dne, kdy měl být zájezd podle cestovní smlouvy ukončen.

5.3 Zákazník může reklamaci uplatnit také řádně a včas u CA, která ji postoupí příslušné CK.

6 Odpovědnost

6.1 Odpovědnost cestovní kanceláře se řídí ustanoveními cestovní smlouvy, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.634/1992 Sb, o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Veškeré osobní údaje a záznamy zákazníků CA jsou chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Poskytnuté údaje slouží pouze pro potřeby CA.

7.2 Poskytnutím svých osobních údajů a odesláním objednávky uděluje zákazník CA souhlas se správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů provozovatelem serveru CA Adéla Lustyková.

7.3 Kompletní znění o Ochraně osobních údajů ZDE.

Copyright © 2018  Essence for Life – inspirace ze světa

Designed by Martin Netrval