Česká nezisková organizace Green-Books.org byla založena v roce 2014. Jejím hlavním cílem je zvyšovat ekologické povědomí v Indonésii se zaměřením na děti a mládež. Ze spontánní iniciativy, kdy skupina českých cestovatelů zamilovaných do indonéských vln a přírody vozila v krosně knihy pro místní děti, se postupem času vyvinulo cílené zakládání komunitních ekocenter, kde místní koordinátoři inspirují děti k udržitelnému způsobu života, a to prostřednictvím eko aktivit a motivačních odměnDodnes iniciovala organizace Green-Books.org po indonéském souostroví vznik více než 100 komunitních eko-center s 5 tisíci dětmi.

Eko aktivity pro děti

Projekt Green-Books.org vyvíjí návody k zábavným ekologickým aktivitám jako jsou naučné a interaktivní hry, experimenty, výroba předmětů z odpadových materiálů, kompostování, výlety do přírody a.j., jejichž prostřednictvím se děti seznámí s tématy od znečištění životního prostředí a změny klimatu až po biologickou rozmanitost a třídění odpadů. Ukázkovým příkladem je permakulturní zahrada v okolí města Canggu, která se zcela obejde bez chemie a je ukázkou udržitelného hospodaření. 

Ekologické dárky pro děti

Místní koordinátoři z indonéských ekologických center jsou vyzváni, aby aplikovali vhodné aktivity a podle míry zapojení studentů včetně zpětné vazby je odměňují například moderními dětskými knihami v indonéštině o tématech životní prostředí, filtry na vodu, opakovaně použitelnými taškami či vodními láhvemi. 

Green School Bali

„Místní koordinátoři jsou motorem úspěchu edukačního programu. Poskytujeme jim nejen online materiály, ale ty nejaktivnější zveme na Green Educator Course, který se koná v Green School Bali. Věříme, že proškolení místní koordinátoři pozitivně ovlivní nejen tisíce dětí, ale že se stanou hybateli změn ve svých komunitách.“ zmiňuje Petr Hindrich, zakladatel tohoto ekologického projektu.

Krásná Indonésie

Indonésie se pyšní nejrozsáhlejší plochou korálových útesů, oplývá oblastmi s úžasnou biodiverzitou. Na více než 17 000 ostrovech se každou chvíli probouzí jedna ze 127 činných sopek, rozprostírají se tu třetí nejrozlehlejší deštné pralesy na světě a dokonce se tu nachází i ledovec.

Denně jsme bohužel svědky toho, jak je místní příroda konfrontována s globální poptávkou po indonéských surovinách a s místním rozvojovým hospodářstvím hnaným obrovskou masou lidí, konkrétně více než 260 miliony obyvateli s nízkým ekologickým povědomím. Za jeden z největších současných problémů je vnímán fakt, že 85 milionů indonéských dětí je vychováváno a vzděláváno bez environmentálně odpovědného jednání. Chybí jim ekologická gramotnost.

Oceán z plastů

Indonésie je druhým největším znečišťovatelem oceánů plasty. Každou minutu skončí v tamním oceánu 6 tun plastového odpadu. Drží světový rekord v tempu odlesňování, každou hodinu se pokácí deštné pralesy o rozloze 132 fotbalových hřišť. Neuvěřitelných 82 procent plochy korálových útesů je poškozeno například v důsledku rybaření dynamitem. V této oblasti neexistuje jakákoliv řízená odpadní infrastruktura. A tak je hlavně plastový odpad odnášen mořskými proudy, vyplavován na pláže, zachytáván na korálových útesech a hromaděn na dně oceánu.     

Výzva pro Vás

Každý z nás má šanci se zapojit a tuto krásnou ekologickou aktivitu podpořit. Ať už svou osobní návštěvou spojenou s konkrétní pomocí na místě, tak finanční podporou. Mezi současné podporovatele patří například ZOO Ostrava, ZOO Liberec, Česká koalice pro ochranu biodiverzity či jiné. A i Vy můžete patřit mezi další. 

Rádi byste získali více informací? Spojit se můžete přímo s kontaktními osobami projektu Green books

 

Chcete-li spojit síly s námi a podpořit projekt Green-books.org, máte možnost zapojit se do benefiční aukce, která proběhne 23.října od 17hod ve FérKafé v Litoměřicích.